"BOCIAN" Anna Boniszewska-Bocian, Tadeusz Bocian Spółka Jawna

Zrealizowała projekt:

Doradztwo w dziedzinie innowacji i nowych technologii w przedsiębiorstwie "BOCIAN"

Projekt ten jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1.

Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.

Обойди мультипликацию | Все права защищены © 2004 Bocian | Создано Centrum Internetowe