"BOCIAN" Anna Boniszewska-Bocian, Tadeusz Bocian Spółka Jawna

Zrealizowała projekt:

Doradztwo w dziedzinie innowacji i nowych technologii w przedsiębiorstwie "BOCIAN"

Projekt ten jest współfinansowany ze ¦rodków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, O¶ Priorytetowa 1.

Przedsiębiorczo¶ć i Innowacje, Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw przez doradztwo.

Pomiń animację | Wszeklie prawa zastrzezone © 2004 Bocian | Stworzone przez Centrum Internetowe